Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Giá son LipSense có giá bao nhiêu ở Việt Nam

Bảng giá gốc tại SeneGence Lipstick Lipsense: 25$ Gloss: 20$( Gloss bóng cũng 20$) Remover: 10$
Giá tại Việt Nam dao động khoảng: Lipstick Lipsense: 700K Gloss: 570K Remover: 250K

Bài liên quan

Giá son LipSense có giá bao nhiêu ở Việt Nam
4/ 5
Phạm Tấn Thanh